Бағдагүл Қайратқызы МУХАМБЕТЖАНОВА

  • ақпарат және жарнама бөлімінің меңгерушісі